Cursul introduce studenţilor conceptele şi deprinderile necesare analizei şi proiectării sistemelor informatice industriale. Obiectivul principal al acestui curs îl reprezintă introducerea unei varietăţi de aplicaţii software folosite de analişti de sistem şi de proiectanţi în vederea gestionării proiectelor, analizarea şi documentarea sistemelor, proiectarea unor noi sisteme şi implementarea acestora.

Structură / conţinut:

1. Interferenţa strategie, programe, proiecte. Documentaţii de proiect (strategia şi principalele sale caracteristici, programele în sistemul strategie – proiect, sinergia proiectelor, deschiderea competiţiilor, condiţiile de eligibilitate a proiectelor, elaborarea, selecţia, comunicarea şi auditul proiectelor).

2. Cercetare şi proiecte tehnice. Premise teoretice ale proiectelor şi ale managementului proiectelor tehnice (conceptul şi particularităţile unui proiect, tipologia proiectelor, obiectivele managementului proiectelor tehnice, reguli de bază în managementul proiectelor tehnice, ciclul de viaţă al produselor proiect, etica managerială în activitatea de proiect, elemente de management ale proiectelor de cercetare).

3. Modelarea şi simularea în managementul proiectelor. Riscul în managementul proiectelor tehnice (modelarea sistemică, metode utilizate în managementul de proiect - metoda drumului critic, metoda PERT, metoda / diagrama Gantt -, riscul în elaborarea şi gestiunea unui proiect).

4. Metode de lucru în managementul proiectelor tehnice. Planificarea şi costurile unui proiect (analiza funcţională, structura arborescentă a produselor, metode de bază în managementul proiectelor, mentenanţei şi calităţii totale (AMDEC), gestiunea costurilor, bugetul proiectului).

5. Cultura organizaţională în managementul proiectelor (conducerea unui proiect, managementul echipei de lucru, aspecte specifice psiho-sociale).